พระพุทธรูปนอนหงาย มีจริง!

พระพุทธรูปปางไสยาสน์หรือปางนอนส่วนใหญ่มักมีพุทธอิริยาบถแบบสีหไสยาสน์ กล่าวคือ นอนตะแคงขวา ไม่ว่าจะเป็นปางโปรดอสุรินทร์ราหู ปางทรงสุบิน ปางปัจฉิมโอวาท …

Continue Reading พระพุทธรูปนอนหงาย มีจริง!